Obisk poslanke Irene Kotnik v Spodnjem Podravju

Poslanka v DZ RS Irena Kotnik se je v ponedeljek 13.3.2017 udeležila terenske seje poslanske skupine SMC v Spodnjem Podravju. V dialogu z lokalnimi predstavniki ter prebivalci so se seznanili z razvojnimi priložnostmi območja in prebivalcev Spodnjega Podravja. Kot je izpostavila vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer, je bil »obisk poslancev SMC dragocena izkušnja  seznaniti se z utripom življenja in izzivi ljudi iz Spodnjega Podravja »iz prve roke«, saj ima v pomembnih pogledih vpliv na širši utrip delovanja celotne države. Tu je potrebno izpostaviti tako skrb za ljudi, posebej bolne in ranljive skupine, kot tudi razvojne infrastrukturne, komunikacijske ukrepe in širše kmetijske ter turistične potenciale Spodnjega Podravja in v tej povezavi Slovenije kot celote.«

Prva skupina poslancev, ki jo je vodila poslanka Vesna Vervega se je srečala z župani glede vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz ter si ogledala gradbišče avtoceste Draženci – MMP Gruškovje v Podlehniku. Poslanka Vervega je gradbišče označila »za spodbuden in jasen signal lokalnemu prebivalstvu, da se vlada s povečanjem sredstev za obnovo in gradnjo cestne infrastrukture zavzema za odpiranje priložnosti za nove podjetniške investicije, povezane tudi z razvojem novih turističnih produktov ter posledično odpiranjem novih delovnih mest. «

Druga skupina poslancev se je na srečanju s člani Delovne skupine za razvoj Haloz seznanila z realizacijo ukrepov za celostni razvoj, ki so po oceni delovne skupine potrebni dodatnih spodbud. »Poudarek je bil na identificiranih potrebah, razvojnih potencialih ter možnih rešitvah za Spodnje Podravje ,« je izpostavil poslanec SMC Simon Zajc, podpredsednik odbora za kmetijstvo v Državnem zboru. Kot primer uspešnega povezovanja ter sodelovanja za razvoj Haloz je izpostavil Vinarsko zadrugo Haloze, prvo socialno podjetje v Halozah s poslovno enoto v Vidovi kleti.

Tretja skupina poslancev pod vodstvom dr. Dragana Matića, predsednika odbora za kulturo v Državnem zboru, je obiskala Grad Borl ter Ptujsko jezero, kar so označili kot eno največjih turističnih potencialov Spodnjega Podravja. Dr. Matić je izrazil zadovoljstvo ter poudaril, da je vlada dr. Mira Cerarja v okviru medresorskega sodelovanja med Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kulturo zagotovila 1,6 milijona eurov, ki jih bo v letih 2017 in 2018 vložila v grad Borl v okviru interpretacije Natura 2000, in sicer za sanacijo brežine gradu Borl nad cesto Spuhlja – Zavrč, rekonstrukcijo grajskega zunanjega zida, grajske terase in kletnih zidov gradu . »S tem bo del gradu Borl obnovljen in dostopen za javnost, obenem pa bo dobil tudi pomembno funkcijo predstavitve dveh pomembnih vsebin: pomena biotske raznovrstnosti narave in kulturne dediščine. To bo gotovo konkretna vzpodbuda za razvoj turizma v tem delu Slovenije ,« je izpostavil poslanec. Pozitivno so ocenili tudi lokalna prizadevanja ter aktivnosti za razvoj Ptujskega jezera v atraktivno turistično ponudbo z razvitim celinskim navtičnim turizmom.

Četrta skupina poslancev SMC je pod vodstvom poslanke Vlaste Počkaj, obiskala Splošno bolnišnico Ptuj ter Sonček – Društvo za cerebralno paralizo Ptuj in Dom za upokojence Ptuj-Ormož. Kot so izpostavili poslanci, prebivalci Spodnjega Podravja urgentni center potrebujejo, saj je z njim povezana dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev.  »Posledice odločitve pretekle vlade, ki je Urgentni center Ptuj izključila iz mreže nujne medicinske pomoči, so upravičeno povzročile veliko nezadovoljstva ter skrbi lokalnih prebivalcev. Vlada dr. Mira Cerarja je slabo odločitev prejšnje vlade spremenila ter prebivalcem Spodnjega Podravja prisluhnila. Urgentni center Ptuj smo vključili v mrežo nujne medicinske pomoči ter zagotovili sredstva za njegovo izgradnjo v višini 1.9 milijona evrov, « je po obisku Splošne bolnišnice Ptuj poudarila poslanka Vlasta Počkaj.

Vodja poslanske skupine dr. Kustec Lipicer je ob zaključku obiska ponovila, da je »SMC bil, je in bo stranka, ki dela za ljudi in z ljudmi.«