Zbor članov 2018

V petek 12.1.2018 smo se v Vili Podvin v Mošnjah člani LO SMC Radovljica sestali na rednem letnem Zboru članov. Prisotnih nas je bilo 15 članov, prisoten pa je bil tudi regijski koordinator Marjan Jarnjak. Po ugotavljanju sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda, sta vodenje zbora članov, s soglasno potrditvijo, prevzela Simon Sirc in Andreja Šmid.

Na Zboru članov smo potrdili vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017. Kot bistvene dosežke velja izpostaviti dela na severni in južni razbremenilni cesti na Bledu, gradnjo krožišča na cesti Lesce – Bled pri odcepu za golf igrišče, izgradnjo odcepa za Lesce na magistralni cesti Radovljica – Lesce in pa tudi nagrado vodstva SMC LO SMC Radovljica za aktivno delo v letu 2017. Sledila je predstavitev plana za leto 2018, kjer poudarjamo delo na državnozborskih in lokalnih volitvah, obisk DZ RS, obisk doma starejših občanov v Radovljici in humanitarna nogometna tekma.

Pri obravnavi volitev je bila poudarjena potreba po aktivni vlogi članov, po izboru dobrih in prepoznavnih kandidatih iz lokalnega okolja, poudaril se je  pomen dobre volilne kampanje in sodelovanje vseh članov pri izvedbi le-te.

Zbor članov smo zaključili v prijetni družbi, dobri hrani ter ob prijetne klepetu.