Odbori in komisije

LO SMC Radovljica ima v mandatu 2014 – 2018 svoje predstavnike v naslednjih delovnih telesih občin:

 • Občina Radovljica:
  • Nadzorni odbor: Janez Reš, član,
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Gregor Remec, član,
  • Statutarno pravna komisija: Gregor Remec, član,
  • Odbor za šolstvo in otroško varstvo: Andreja Šmid, predsednica,
  • Odbor za finance: Marko Nemanič, član,
  • Odbor za zdravstvo in socialno varstvo: Lidija Kaučevič Pohar, članica,
  • Odbor krajevnih skupnosti: Gregor Remec, član.
 • Občina Bled:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Časlav Sašo Ingnajtović, član,
  • Statutarno pravna komisija: Simon Sirc , predsednik,
  • Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo: Časlav Sašo Ingnajtović, podpredsednik,
  • Odbor za proračun in občinsko premoženje: Simon Sirc, član,
  • Odbor za gospodarstvo in turizem: Miha Racman, član,
  • Svet javnega glasila Blejske Novice: Jožica Šmit, članica.

 

LO SMC Radovljica ima svoje člane v naslednjih programskih odborih SMC:

Programski odbor za visoko šolstvo, vzgojo in izobraževanje, šport:

 • Jožica Šmit
 • Tatjana Kociper

Programski odbor za malo gospodarstvo in gospodarstvo:

 • Miha Racman
 • Sonja Vengar
 • Janez Kožuh
 • Vladimir Kočevar

Programski odbor za informacijsko družbo:

 • Simon Sirc
 • Bojan Križ
 • Robert Guštin
 • Bojan Pohar
 • Janez Kožuh

Programski odbor za javno upravo in lokalno samoupravo:

 • Danica Vester
 • Janez Reš

Programski odbor za pravosodje in pravno državo:

 • Danica Vester
 • Marjan Miklavčič
 • Špela Kapus
 • Janez Reš

Programski odbor za varnost:

 • Marjan Miklavčič

Programski odbor za kulturo in mlade:

 • Tatjana Kociper

Programski odbor za energetiko in infrastrukturo:

 • Milan Jungič

Programski odbor za okolje in prostor:

 • Špela Kapus
 • Marija Kozamara
 • Primož Jeglič

Programski odbor za javne finance:

 • Marija Kozamara

Programski odbor za banke in zavarovalnice:

 • Primož Jeglič

Programski odbor za kmetijstvo in podeželje:

 • Gregor Remec

Programski odbor za raziskovanje in inovacijsko infrastrukturo:

 • Robert Guštin

Programski odbor za socialno politiko in pokojninski sistem, politiko enakih možnosti, trg dela:

 • Samo Finžgar
 • Bojan Pohar

Programski odbor za zdravstvo:

 • Lidija Kaučevič Pohar
 • Samo Finžgar
 • Vladimir Kočevar