Poslanci

Irena Kotnik

1. Zakaj ste se odločili za poslansko funkcijo?
Ker menim, da lahko prispevam k izboljšanju družbenega položaja, v katerem se nahajamo in ker imam občutek, da je ravno sedaj pravi čas za to.

2. Na katerem področju se nameravate najbolj angažirati?
Predvsem na področju šolstva, kjer imam največ izkušenj.

3. Kaj dobrega počnete za vašo skupnost?
Sem sveže upokojena in trenutno pišem priročnik ”Kako otroke in mlade pripraviti na življenje”. Obenem pomagam hčerki pri vodenju seminarjev na teme vzgojno-izobraževalnih, komunikacijskih in socialnih veščin. V času, ko sem bila zaposlena, sem veliko časa in truda namenila medgeneracijskemu povezovanju in povezovanju lokalne skupnosti z vrtci, s poudarkom na medosebnih odnosih.

4. Bi želeli še kaj posebej izpostaviti?
Situacija, kakršna je, narekuje dr. Miru Cerarju težko nalogo, zato je tudi odgovornost njegovih sodelavcev, da z dobrimi nameni, strokovnostjo in timskim nesebičnim povezovanjem pomagamo k uresničitvi zadanih ciljev naše stranke.