SMC Radovljica

Lokalni odbor Radovljica, Stranke Modernega Centra, je bil ustanovljen v septembru 2014. LO SMC Radovljica pokriva občine:

  • Radovljica,
  • Bled,
  • Gorje,
  • Bohinj.

Sestava LO SMC Radovljica:

  • predsednik: Gregor Remec
  • podpredsednica: Irena Kotnik
  • podpredsednik: Časlav Sašo Ignjatović
  • sekretar:
  • člani sveta LO SMC Radovljica: Gregor Remec, Irena Kotnik, Časlav Sašo Ignjatović, Andreja Šmid, Simon Sirc, Bojan Križ

Naslovka